The impact of wood cyclic heterogeneity on selected physical and mechanical wood properties of spruce (Picea abies (L.) Karst.) from various regions of Poland

Witold Pazdrowski, Tomasz Jelonek, Arkadiusz Tomczak, Grzegorz Kupczyk, Dieter F. Giefing

Abstract


The purpose of the paper was 1) to determine the ratio of juvenile, intermediate and mature wood in spruce trunks and, 2) with respect to the first aim – an analysis of selected physical and mechanical wood properties of spruce trees of the 4th age class. Trees were selected from three different regions of Poland: 2) the North-East, 2) the South (mountains) – both from natural spruce sites, and 3) Central Poland, an area where spruce has no natural sites. The participation of different types of wood depended on the biosocial position of the tree and the provenence of the spruce. It was especially observed in juvenile wood. Further analysis showed that juvenile wood presented the lowest values in physical and mechanical properties.


Keywords


juvenile wood, intermediate wood, mature wood, physical and mechanical properties

Full Text:

PDF

References


Giefing D.F., Pazdrowski W., Spława-Neyman S., Jelonek T., Tomczak A., Szczepaniak J., Kupczyk G. (2005a): Niejednorodność cykliczna drewna świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst. z drzewostanów przedrębnych a jego właściwości techniczne, KBN 0440/P06/2002/23, Kat. Użytk. Lasu AR Poznań: 146.

Giefing D.F., Pazdrowski W., Spława-Neyman S., Jelonek T., Tomczak A. (2005b): Wood radial cyclic heterogeneity of norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) derived from ripening stands. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Series Forestry, 8,4:1-11.

Giefing D.F., Pazdrowski W., Jelonek T., Tomczak A., Kupczyk G. (2008): Cyclical wood heterogeneity of norway spruce Picea abies (L) Karst. on stem profiles of trees from different social positions in stands of age class IV, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Forestry 11.1:1-12.

Haygreen J. G., Bowyer J. L. (1966): Forest Products and wood science. An introduction. Iowa State University. Press/Ames.

Hejnowicz Z. (1973): Anatomia rozwojowa drzew. PWRiL. Warszawa.

Hejnowicz Z. (2002): Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN. Warszawa.

Pazdrowski W., Spława-Neyman S. (1993): Badania wybranych właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na tle klas biologicznych w drzewostanie. Folia Forestalia Polonica B.24:133-145.

Pazdrowski W., Spława-Neyman S. (1996): Macrostructure of Scots pine wood from unipres forest stands grown in conditions of dry forest. Folia Forestalia Polonica B27:57-62.

Pazdrowski W., Spława-Neyman S. (2003): Stage growth of trees and its effect on selected properties pf Norway spruce wood (Picea abies (L.) Karst.). Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Forestry 6.2.

PN-77/D-04101. Drewno. Oznaczanie gęstości.

PN-77/D-04102. Drewno. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien.

PN-77/D-04103. Drewno. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie statyczne.

Raczkowski J. (1965): Badania nad niejednorodnością cykliczną drewna rodzajów iglastych. Poznań.

Rendle B. J. (1960): Juvenile and adult wood. Journal of the Institute of Wood Science 5:58-61.

Spława-Neyman S. (1994)”. Zmiany w budowie cewek drewna sosny zwyczajnej pochodzącego z drzew wyrosłych w obszarach zagrożenia ekologicznego. Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. Kórnik 23–26 maja 1994. III Krajowe Sympozjum – materiały 1:345-348.

Spława-Neyman S., Pazdrowski W. (1995): Macrostructure and selected properties of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood from the point of view of suitability for productions of composites. Proceedings of the Symposium Wood Modyfication 95. 21995. 2−4 sierpnia 1995. Akademia Rolnicza Poznań. Materiały konferencyjne: 224-234.

Spława-Neyman S., Pazdrowski W., Owczarzak Z. (1985): Wybrane biometryczne parametry budowy drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w aspekcie więźby sadzenia. Foli Forestalia Polonica B26:73-84.

Spława-Neyman S., Wojcieszyn A. (1995):. zagadnienia wykorzystania na cele konstrukcyjne drewna sosnowego pozyskanego z drzew młodszych klas wieku. Przemysł drzewny 9:18-20.

Spława-Neyman S., Szczepaniak J. (2000): Niejednorodność cykliczna budowy drewna iglastego. XIII Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Drewna SGGW. Warszawa.

Thörnquist T. 1993. Juvenile wood in coniferous trees. Document D13. Uppsala.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here