Wnioski z konferencji „Rola lasów i leśnictwa w gospodarce narodowej” Kołobrzeg 05-07.12.2012

Anna Ankudo-Jankowska, Jakub Glura, Hubert Szramka

Abstract


W dniach 5-7 grudnia 2012 r. odbyła się w Kołobrzegu konferencja naukowa pt. „Rola lasów i leśnictwa w gospodarce narodowej”. Jej organizatorem była Katedra  Ekonomiki Leśnictwa UP w Poznaniu, przy współudziale Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Patronat honorowy nad konferencją objął  Minister Środowiska oraz Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Konferencja poświęcona była roli lasów i leśnictwa wielofunkcyjnego w zrównoważonym rozwoju kraju, a dedykowana Profesorowi dr. hab. Mieczysławowi Podgórskiemu w 90. rocznicę jego urodzin. Spotkanie podzielono na kilka grup tematycznych. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele nauki, praktyki leśnej i branży drzewnej.


Full Text:

PDF


Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here