THE ROLE OF THE FOREST SERVICES SECTOR IN THE SOCIO-ECONOMIC ENVIRONMENT OF THE STATE FOREST

Janusz Kocel

Abstract


The forest services sector is a vital element of the forest economy in Poland. The paper describes the role of the forest services sector in socio-economic surroundings of State forests. The sector of forest services is characterized by transformative, employment, productive, innovative, capital mobilization and regional decentralization effects influencing these surroundings. The most important of them is the productive effect, which results in the improvement of the economic effectiveness of the forest economy. The increasing role of forest enterprises in creating effective economic processes providing both stabilization of the social and economic situation is possible with the simultaneous fulfillment of a number of conditions, including limiting problems in the labor market in agriculture.


Keywords


forest services sector, socio-economic surroundings of State forests, productive effect of the sector

Full Text:

PDF

References


Klich J. (1992): Promocja małych przedsiębiorstw w USA. Prz. Organ. 7:8-9, 8:10-11, 9:18-19, 10:18-19.

Klich J. (1994): Polityka rządów państw Unii Zachodnioeuropejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Prz. Organ. 3:23-24, 4:24-26.

Kocel J. (1993): Analizy procesów prywatyzacyjnych w nadleśnictwie. Sylwan 12:27-34.

Kocel J. (2000): Wpływ prywatyzacji działalności gospodarczej nadleśnictw na przemiany ekonomiczno-organizacyjne w gospodarce leśnej Polski w latach 1989-1996. Instytut Badawczy Leśnictwa. Rozprawy i monografie. Warszawa.

Krajowy Fundusz Kapitałowy jako uzupełnienie systemu wspierania rozwoju sektora MSP. Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Polityki Regionalnej. Warszawa 2005:1-3.

Mróz B. (1997): Gospodarka nieoficjalna w Polsce. Istota, przyczyny i formy występowania. „Marketing i Rynek" 3:3.

Piasecki B. (red.) (1999): Ekonomika i zarządzanie małą firmą. PWN, Warszawa.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2011: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.

Rokoszewski K. (2006): Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie lokalnych i regionalnych uwarunkowań współpracy oraz partnerstwa lokalnego [w:] Mikołajczyk B. (red.) Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP. Wyd. Difin, Warszawa.

Sasin K. (red.) (2008): Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław.

Sprawozdanie finansowo-gospodarcze za 2011 r. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Warszawa 2012.

Trocki M. (1995): Wydzielenie komórek organizacyjnych ze struktury przedsiębiorstwa. „Przegląd Organizacji" 2:21-23.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here