IMPACT OF THE REMUNERATION SYSTEMS ON UNIT COSTS OF SELECTED FOREST JOBS

Hubert Szramka

Abstract


The study makes an attempt to determine the effect of the employed remuneration systems on costs of selected forest operations. The object of the performed investigations comprised operations associated with agrotechnical land improvement, soil care, early and late cleanings from 1999 - 2003.

Keywords


economics, costs of forest operations, remuneration systems

Full Text:

PDF

References


Mrówka K. (2004): Próba określania efektywności różnych sposobów wykonawstwa wybranych prac gospodarczo-leśnych w Nadleśnictwie Brynek w latach 1999-2003. Praca magisterska. Kat. Ekonomiki Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Szramka H. (2001): Analiza kosztów różnych sposobów odnowienia lasu na przykładzie wybranego nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. PTPN, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych 90:91-95.

Szramka H., Ziemblicki M. (2002): Wpływ prywatyzacji prac leśnych na zatrudnienie, stan środków transportowych i koszty w Nadleśnictwie Olsztynek w latach 1990-2000. PTPN, Prace Komisji Nauk Leśnych 92:83-90.

Szramka H. (2005): Ekonomiczne aspekty różnych sposobów odnowienia lasu. Sylwan 11:56-65.

Szramka H. (2007): Próba oceny opłacalności gospodarki łowieckiej w ośrodkach hodowli zwierzyny na

przykładzie Nadleśnictwa Lutówko w latach 2001-2006 [w:] Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach.

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 9:102-1
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here