THREAT ASSESSMENT OF PINE SPECIES (PINUS SP.) STANDS BY FOLIOPHAGES WINTERING IN FOREST LITTER IN THE ROGÓW ARBORETUM (POLAND)

Adrian Łukowski, Teodozja Adamska, Olga Wągrodzka, Radosław Witkowski, Maria Załuska, Piotr Całka, Adam Milczarek, Piotr Banaszczak

Abstract


Abstract. One effective way of evaluating the threat to pine stands by the foliophagous insects is the method of autumn exploration of primary pests. The Entomological Section of "Koło Leśników" at the University of Life Sciences in Poznan in November 2012 conducted a study in the Rogów Arboretum, whose main objective was to assess the risk posed to the five species of pine stands by foliophagous insects wintering in forest litter. An additional objective of the studies was to create a list of species recognized as primary pests for each of experimental area of pine trees of different species and to develop outbreak projections of pest insects for the following year. The method used in the studies was based on the searching of litter on the surface under the tree crown [Instrukcja ochrony lasu 1999]. The final results were calculated on a surface of 5 m2. The mean area under the canopy of pine came to 9.58 m2 (SE ±1.05). The highest density was shown for insects of the Diprionidae family on an experimental plot of Scots pine amounting to 0.42 individual per 5 m2. The density of any of the reported species did not exceed the warning number. In experimental plots, the following primary pests were found: species of pine sawflies Diproninae, the pine beauty Panolis flammea (Den. et Schiff.), the pine looper moth Bupalus piniaria (L.) and the pine hawk moth Hyloicus pinastri (L.).

Keywords


Pinus, foliophagous insects, population density, Rogów Arboretum

Full Text:

PDF

References


Bednarek A. (1993): Klimat. [w:] Zielony R. (red.). Warunki przyrodnicze lasów doświadczalnych SGGW w Rogowie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: 24-41.

Bellon S., Tumiłowicz J., Król S. (1977): Obce gatunki drzew w gospodarstwie leśnym. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Gadzikowski R. (1973): Reprezentatywność partii kontrolnych przy jesiennych poszukiwaniach szkodników sosny w świetle ustaleń Instrukcji ochrony lasu - na przykładzie nadleśnictw OZLP w Lublinie. Sylwan 117(12):44-49.

Kolk A., Ślusarski S., Sukowata L. (2000): Prognozowanie występowania ważniejszych szkodników sosny -stan obecny i potrzeby badawcze. [w:] H. Malinowski (red.): Stan i perspektywy badan z zakresu ochrony

lasu. IBL Warszawa: 121-130.

Korczynski I., Remenda K. (2007): An attempt to compare two methods to determine population size of pine foliophages wintering in forest litter. Acta Scientiarium Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 6(2):15-20.

Kronika powierzchni doświadczalnych (1959): Pinus strobus L. nr inw. 3854, Arboretum Rogów koło Koluszek, Maszynopis w Arboretum w Rogowie.

Kronika powierzchni doświadczalnych (1960): Pinus sylvestris L. nr inw. 3982, Arboretum Rogów koło Koluszek, Maszynopis w Arboretum w Rogowie.

Kronika powierzchni doświadczalnych (1962a): Pinus contorta var. latifolia S. Wats nr inw. 5625, Arboretum Rogów koło Koluszek, Maszynopis w Arboretum w Rogowie.

Kronika powierzchni doświadczalnych (1962b): Pinus contorta var. latifolia S. Wats nr inw. 5627, Arboretum Rogów koło Koluszek, Maszynopis w Arboretum w Rogowie.

Kronika powierzchni doświadczalnych (1962c): Pinus strobus L. nr inw. 5628, Arboretum Rogów koło Koluszek, Maszynopis w Arboretum w Rogowie.

Kronika powierzchni doświadczalnych (1962d): Pinus strobus L. nr inw. 5629, Arboretum Rogów koło Koluszek, Maszynopis w Arboretum w Rogowie.

Kronika powierzchni doświadczalnych (1965a): Pinus peuce Griseb. nr inw. 6103, Arboretum Rogów koło Koluszek, Maszynopis w Arboretum w Rogowie.

Kronika powierzchni doświadczalnych (1965b): Pinus peuce Griseb. nr inw. 6150, Arboretum Rogów koło Koluszek, Maszynopis w Arboretum w Rogowie.

Kronika powierzchni doświadczalnych (1965c): Pinus sylvestris L. nr inw. 6668, Arboretum Rogów koło Koluszek, Maszynopis w Arboretum w Rogowie.

Kronika powierzchni doświadczalnych (1971): Pinus peuce Griseb. nr inw. 7540, Arboretum Rogów koło Koluszek, Maszynopis w Arboretum w Rogowie.

Kronika powierzchni doświadczalnych (1972): Pinus ponderosa Dougl. ex C.Lawson nr inw. 7590, Arboretum Rogów koło Koluszek, Maszynopis w Arboretum w Rogowie.

Kronika powierzchni doświadczalnych (1977a): Pinus contorta var. latifolia S. Wats nr inw. 8947, Arboretum Rogów koło Koluszek, Maszynopis w Arboretum w Rogowie.

Kronika powierzchni doświadczalnych (1977b): Pinus ponderosa Dougl. ex C.Lawson nr inw. 8949, Arboretum Rogów koło Koluszek, Maszynopis w Arboretum w Rogowie.

Król S., Michalski J. (1961): Zaobserwowane szkodniki owadzie Pinus contorta var. latifolia Engelm. w Polsce i ich niektóre pasożyty. Folia Forestalia Polonica (Series A) 6:127-140.

Instrukcja ochrony lasu (1999): Kapuściński R. (red.) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa: 23-25.

Instrukcja ochrony lasu (2004): Kolk A. (red.). Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa: 29-32.

Instrukcja ochrony lasu (2012): Szabla K. (red.) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa: 23-26.

Śliwa E. 1992. Prognozowanie i zwalczanie foliofagów sosny. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa B:14, 6-14.

Śliwa E. (1993): Wykonawstwo jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych oraz badanie zapędraczenia gleby. Biblioteczka robotnika leśnego. Wydawnictwo Świat, Warszawa 10:1-16.

Tomanek J. (1967): Leśne arboretum w Rogowie. Warunki przyrodnicze, rozwój, cele i zadania. Sylwan 2:23-31.

Tumiłowicz J., Banaszczak P. (2000): Arboretum w Rogowie. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa:7-12.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here