ADAPTATION AND GROWTH OF PROGENY OF THE SILVER FIR (ABIESALBA MILL.) FOREST STAND ON TEST CULTIVATION IN THE ZŁOTORYJA FOREST DIVISION

Wojciech Kowalkowski

Abstract


The programme of testing progeny is primarily aimed at identifying the genetic value and cultivation quality of the elements of basic forest material and possible verification of the existing boundaries of regions of origin and the rules of transferring the Forest Basic Material. The article's goal is to analyse the adaptation and growth of fir seedlings in test cultivation and to observe phonological properties of the tested proveniences; this will make it possible to indicate populations adapted in the juvenile period of growth to the habitat conditions of the experimental area. A test cultivation was established in 2009 in Złotoryja Forest Division, Proboszczów Forest District. 15 populations in 4 repetitions were tested, 100 cuttings in each repetition (except for the Węgierska Górka population where by accident, 75 cuttings were planted). The results of all the analysed characteristics (survival rate, height, growth rate ) proved statistically significant. Phenological observations demonstrated populations developing needles sooner and later.

Keywords


Abies alba, progeny testing, adaptation, growth

Full Text:

PDF

References


Barzdajn W. (1998): Strategia restytucji jodły pospolitej w Sudetach. Mat. Seminarium naukowo-technicznego pt. „Odbudowa lasów w Sudetach", Szklarska Poręba, 1-2 października 1998.

Barzdajn W. (2000): Strategia restytucji jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Sudetach. Sylwan 44(2):63-77.

Barzdajn W. (2003a): Restytucja jodły pospolitej w Sudetach. Raport końcowy z realizacji projektu badawczego nr 20/99. Maszyn. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa.

Barzdajn W. (2006): Restytucja jodły pospolitej w Sudetach. Dotychczasowe osiągnięcia. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej. R. 8.1(11):69-84.

Barzdajn W. (2009): Adaptacja różnych pochodzeń jodły pospolitej (Abies alba Mill.) do warunków Sudetów. Leśne Prace Badawcze 70:49-58.

Bernadzki S. (2008): Jodła pospolita. PWRiL, Warszawa.

Gunia S. (1986): Próba oceny wartości genetycznej i hodowlanej jodły pospolitej (Abies alba Mill.) z Sudetów i Karpat polskich. Sylwan 130(2-3):83-92.

Skrzyszewska K. (1999): Wartość genetyczno-hodowlana jodły pospolitej (Abies alba Mill.) reprezentowanej w Ogólnopolskim Doświadczeniu Proweniencyjnym Jd PL 86/90. Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie 61:43-66.

Skrzyszewska K. (2006): Zmienność wewnątrzgatunkowa jodły pospolitej w doświadczeniach proweniencyjnych. [w:] Sabor J. (red.). Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.

Skrzyszewska K., Banach J. (1994): Obserwacje fenologiczne. Metodyka oceny pędzenia wiosennego jodły pospolitej (Abies alba Mill.). Maszynopis. Zakład Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew Leśnych AR Kraków.

Wilczkiewicz M. (1976): Jodła pospolita (Abies alba Mill.) w Sudetach. Sylwan, 120(1):69-80.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here