COSTS RELATED TO THE EXTRA-PRODUCTION FUNCTIONS OF FOREST IN THE REGIONAL DIRECTORATE Of STATE-OWNED FORESTS (RDLP) IN SZCZECIN

Leszek Ankudo, Hubert Kowalczyk

Abstract


This article presents the variety of costs borne in allocating selected extra-production forest functions in the forest divisions of the Regional Directorate Of State-Owned Forests in Szczecin. Extra-production activities have been divided into 5 groups: environmental protection, protection of water resources, fire protection, tourism and recreation plus forest education. For each group, direct costs have been identified borne by forest divisions in 2010-2012. Later on they were analysed with respect to time and space. On the basis of the analysis, a regular cost-growing trend has been identified for each of the functions under discussion.

Keywords


extra-production forest functions, environmental protection, protection of water resources, tourism, recreation, fire protection, forest education

Full Text:

PDF

References


Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1997): Ekonomia: Mikroekonomia, Polskie wyd. Ekonomiczne, warszawa.

Chrzanowski T. (2004): Sukcesy i porażki edukacji przyrodniczo-leśnej. współczesne problemy wielofunkcyjnego gospodarstwa leśnego. Materiały konferencyjne PTL.

Czajkowski M. (2011): wybrane zagadnienia z metodologii badań opartych na preferencjach deklarowanych. www.polforex.wne.edu.pl/docs/podsumowanie/polforex-workshop 11_03_2011.pdf

Giertych M. (2002): Opoka w kraju. www.naszawitryna.pl/europa_507.html

Gołos P., Refereowska-Chodak E.: Struktura pozaprodukcyjnych funkcji lasu i ich wpływ na sytuację ekonomiczną gospodarki leśnej. www.ibles.pl/szkolazimowa/III_ZSL/referaty/golos-referowska.pdf

Pieńkos K. (2004): Problemy udostępniania i zagospodarowania lasów dla potrzeb turystyki i rekreacji. współczesne problemy wielofunkcyjnego gospodarstwa leśnego. Materiały konferencyjne PTL.

Płotkowski L. (2008): Ekonomiczne aspekty oceny funkcji lasu. Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. 10z. 3(19)/2008.

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 12 poz. 59 z późn. zmianami).
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here