THE FOREST AS A PRODUCER OF WOOD - AN IMPORTANT RAW MATERIAL FOR THE NATIONAL ECONOMY

Marcin Piszczek

Abstract


The aim of the article is to show the role of wood as a renewed raw material necessary in numerous processing industries, as well as for creating gross output value and jobs. The second task is pointing out the necessity of collaboration between forestries and forest wood industries as well as the promotion of wooden products.
The economic potential of forest industry, measured by employment and gross output value, is much bigger than that of forestry alone. The gross output value of forest industry is more than nine times larger than forestry and employment is five times as big as in Poland. Therefore wood production by forestry — in 2010 in Poland, 33.6 mill. m3 - enable forest industry operating and development. Wood is a basic raw material for 1,067 business entities, of which: 105 sawmilling and planing of wood, 268 manufacturing wood products, 222 manufacturing paper and paper products and 472 manufacturing furniture.
The use of wood in the power engineering industry systematically rose during the last decade in Poland, amounting in 2011 to 2.6 mill. m3. Raw wood is also used in the chemical industry in manufacturing charcoal, ethyl alcohol, synthetics.
Timber is a valued material in construction. It is estimated that 20% of harvested raw wood is used in homes and households for things such as: windows, doors, stairs, balustrades, windowsills, floors, roofs, fences, scaffolding.In addition, kitchen accessories, matches, musical instruments, toys and sports equipment are made of timber. Wood usage in households is particularly valued for its aesthetic features and for creating a unique atmosphere.
Wood is a renewable raw material. Its resources are reconstructed, in a rational forest economy, growing stock systematically rises, which enables the timber supply to increase. In the wood production process carbon is sequestrated from carbon dioxide. Carbon accumulation in forest biomass is 104t/ha in Poland. Wood is a biodegradable substance and does not require expensive recycling processes, as well as being neutral in the carbon cycle. Timber made products have more favorable material and energy balances than their substitutes made of steel, synthetics, aluminum and concrete.
Wood should be promoted as a renewable and environmentally friendly raw material. It's essential to counteract timber substitution in the construction, furniture and paper industries. Environmental movements, forestry and forest industry ought to collaborate in promoting it.

Keywords


forest industry, renewed material, wood promotion

Full Text:

PDF

References


Fronczak K. (2008): Leśnictwo łagodzi zmiany klimatu. Środowisko 19(379):39-40. GUS (2012): Leśnictwo 2011.

GUS (2011): Gospodarka paliwowo-energetyczna w roku 2010.

GUS (2012): Gospodarka paliwowo-energetyczna w roku 2011.

GUS (2012): Mały Rocznik Statystyczny 2011.

GUS 2012. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2011.

Kotowski M., Konopka E. (2012): Nowe zastosowanie drewna. Chemia Przemysłowa: 2/2012. Lasy Państwowe w oczach Polaków (2004). Pracownia Badań Społecznych (na podstawie witryny http:// www.gov.pl).

Piszczek M., Janusz A., Kuc M. (2012): O konieczności nowego wymiaru promocji drewna - pozyskanie i sprzedaż drewna podstawą finansowania i wypełniania przez las funkcji społecznych. SiM CEPL w Rogowie 14.3(32):205-211.

Piszczek M., Janusz A., Kudłacik M. (2008): Postrzeganie leśnictwa i grupy zawodowej leśników przez społeczeństwo na obszarze LKP Lasy Beskidu Śląskiego i LKP Lasy Beskidu Sądeckiego. Sylwan 152(12): 36-46.

Ratajczak E., Szostak A., Bidzińska G., Gałecka A. (2002): Analiza uwarunkowań wdrażania w Polsce strategii promocji drewna. Maszynopis pracy przygotowanej dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Poznań.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, Dz. U. z 2012 r., poz. 1229.

Sieniawski W. (2012): Surowiec do przerobu poszukiwany. Las Polski 24.12.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here