SOIL DISTURBANCES AS A RESULT OF TIMBER SKIDDING IN FIR-BEECH MOUNTAIN STANDS

Dariusz Kulak, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk, Paweł Kobiałka

Abstract


The aim of the study was to identify the size and characteristics of upper soil layer disturbances of mountain stands during skidding in variable tree age classes. Sample plots were located in three stands of the Krosno Regional Directorate of State Forests, where early thinning, late thinning and IVd final cutting systems were carried out. Timber harvesting was performed by manual-machine technology and skidding - by means of LKT 80 farm tractor. After intervention, 50 x 50 m sample plots were set up in the stand, which were additionally divided into smaller measurement plots (10 x 10 m). Next, the furrows and ruts on the plots were measured. The assessment of upper layer soil disturbances due to harvesting was carried out by means of, among others, a synthetic index of upper soil layer disturbance (formula 1). The disturbance of the upper soil layer turned out to be small. Depending on the category of utilisation, the disturbances varied from 2.5-3.8% of the cutting area (Fig. 3). Statistical analysis of Ug index values (Fig. 5) showed that the type of intervention did not influence the size of soil disturbances observed. In mature stands (Fig. 8) and early thinning (Fig. 6) an increased amount of disturbance was observed near the skidding route.

Keywords


harvesting damage, mountain forests, skidding

Full Text:

PDF

References


Giefing D.F., Bembenek M., Gackowski M., Grzywiński W., Karaszewski Z., Klentak I., Kosak J., Mederski P.S., Siewert S. (2012): Ocena procesów technologicznych pozyskiwania drewna w trzebieżach późnych drzewostanów sosnowych. Metodologia badań. Nauka Przyr. Technol. 6, 3, #59.

GUS (2012): Leśnictwo. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.

Karaszewski Z., Giefing D.F., Mederski P.S., Bembenek M., Dobek A., Stergiadou A. (2013): Uszkodzenia drzewostanu w zależności od metody pozyskiwania drewna ze zrywką ciągnikiem. Leśne Prace Badawcze 74(1):27-34.

Kulak D., Barszcz A. (2008): Wpływ wybranych środków zrywkowych na uszkodzenia gleby w rębnych drzewostanach bukowo-jodłowych. Sylwan 12:20-28.

Maksymiak M., Grieger A. (2008): Analiza wydajności półpodwieszonej zrywki drewna na przykładzie maszyn Timberjack 1010 i Valmet 860.3. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna (4):2-5.

Messingerova V. (1994): Analyza a overenie metod zistovania vplyvu tazbovo-dopravnych technologii na le-snu podu. Acta Fac. For. 36:297-307.

Porter B. (1997): Techniczne, ekonomiczne i przyrodnicze aspekty zrywki drewna w sosnowych drzewostanach przedrębnych. Rozprawa habilitacyjna. Wyd. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

Puettmann K.J., D'Amato A.W., Arikian M., Zasada J.C. (2008): Spatial impacts of soil disturbance and residual overstory on density and growth of regenerating aspen. Forest Ecology and Management 256(12): 2110-2120.

Rzadkowski S. (1999): Pozyskiwanie drewna metodą sortymentową w górskich drzewostanach świerkowych. [w:] Mat. Symp. Nauk. Tendencje i problemy mechanizacji prac leśnych w warunkach leśnictwa wielofunkcyjnego. AR Poznań: 132-136.

Sosnowski J. (2003): Zasady proekologicznej zrywki drewna w warunkach gospodarki leśnej w górach. Syl-wan 5:58-64.

Sowa J.M., Kulak D., Szewczyk G. (2008): The influence of the skidding distance on the value of damage done to the surface soil layer in the course of timber harvesting in pine thinnings. [w:] Formec 08, 41 International Symposium in Schmallenberg / Germany.

Spinelli R., Lombardini C., Magagnotti N. (2012): Salvaging windthrown trees with animal and machine systems in protected areas. Ecological Engineering 53:61-67.

Stanisz A. (1998): Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STSTISTICA PL na przykładach z medycyny. StatSoft Polska. Kraków.

StatSoft, Inc. (2009). STATISTICA (data analysis software system), version 9.0. www.statsoft.com.

Suwała M. (1995): Wpływ wybranych metod i środków pozyskiwania drewna na uszkodzenia nadziemnych części drzew oraz powierzchniowych warstw gleby w późnych trzebieżach drzewostanów sosnowych. Praca habilitacyjna. Prace IBL, A 786:59-71.

Suwała M. (1999): Uszkodzenia drzew i gleby przy pozyskiwaniu drewna w późnych trzebieżach drzewostanów sosnowych. Prace IBL. A 873:1-86.

Suwała M. (2003): Uszkodzenia drzew i gleby przy pozyskiwaniu drewna w wybranych rębniach złożonych na terenach nizinnych. Prace Inst. Bad. Leś., A 1(949):23-38.

Zarządzenie nr 11A z dnia 11 maja 1999 zmieniające zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14. 02. 1995 roku w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here