THE INFLUENCE OF THE DEVELOPMENT OF MULTI-OPERATIONAL MACHINE CAB CONSTRUCTION ON FORESTING OPERATORS' WORKLOADS

Janusz Sowa, Dominika Gaj-Gieralowiec, Karol Gieralowiec

Abstract


The article presents an assessment of ergonomic issues involved in the impact of constructional changes in the cabs of multioperational machines used on the level of workloads. It has been shown that effect of modernizing operators' working conditions facilitates daily activities and increases comfort at work. Cabin modifications include, among other things, the use of new joysticks, handles and key panels. Thanks to modern cabins and rotating armchairs, operators' work is safer and more ergonomic. Also important are external elements, such as ease of access to the cabin, elements that determine the stability of the machine and operator safety. The paper presents such fundamental differences in the development of the construction of multioperat-ing forest machines in Europe. Workload factors were also examined and methods of reducing these are proposed.

Keywords


cab, operator, workloads, ergonomics, multioperating machine, wood harvesting

Full Text:

PDF

References


Dąbrowski R. (2013): Elmia'2013. Przegląd leśniczy 5/22:27-28.

Giefing D.F., Hołota R., Szaban J., Grzywinski W., Kosak J. (2001): Opracowanie charakterystyk prac lesnych w zakresie ich bezpieczenstwa, szkodliwosci i uciążliwości. Sprawozdanie naukowe. Projekt Badawczy Zamawiany 32/99.

Grzywiński W. (2007): Ergonomia i ochrona pracy w leśnictwie. Przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Grzywiński W., Dec A., Dahlke G., Horst W., Lis K., Mederski P.S. (2012): Analiza obciążenia mięśniowo-szkieletowego operatora harwestera w zależności od typu urządzeń sterująco-kontrolnych [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Technika i technologie w gospodarce leśnej". Poznań-Zielonka, 22-23 marca 2012.

Moskalik T. (2009): Perspektywy rozwoju zastosowania maszyn wielooperacyjnych w pozyskiwaniu i zrywce drewna. Wydawnictwo Świat, Warszawa: 284.

Nowacka W.Ł. (2001): Aspekty ergonomiczne i bezpieczeństwa pracy przy pozyskiwaniu drewna maszynami wielooperacyjnymi. Postępy Techniki w Leśnictwie, Problematyka pozyskiwania drewna przy użyciu maszyn wielooperacyjnych z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych 79:43-51.

Nowacka W. Ł. (2009): Ergonomia i bezpieczeństwo prac w stosowanych technologiach pozyskania i zrywki drewna maszynami wielooperacyjnymi, Biblioteczka leśniczego: 283.

Nowacka W. Ł. (2012): Las miejscem pracy - nowy zawód, nowe możliwości. Studia i Materiały CEPL w Rogowie. R.14. 32/3/2012:215-221.

Skarżyński J., Brzózko J. (2010): Harwestery do pozyskiwania drewna stosowane w polskich lasach. Cz.1. Charakterystyka ogólna - nośniki. Technika rolnicza ogrodnicza leśna 6.

Sowa J.M., Leszczyński K. (2001): Ocena środowiska akustycznego harwestera Timber Jack 1270B. Mat. II Międzynarodowej Konferencji „Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych", Zakopane 26-28 września 2001, PAU, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych 3.

Sowa J.M., Leszczyński K. (2007): Zagrożenie akustyczne operatorów maszyn podczas pozyskiwania drewna. Streszczenie referatów XI Konferencja Ergonomiczna, Ergonomia i Ochrona Pracy w Leśnictwie, Drzewnictwie i Produkcji Rolnej. Polskie Towarzystwo Ergonomiczne Poznań, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Katedra Użytkowania Lasu AR. Poznań 29.

Suwała M. (2000): Poradnik użytkowania lasu dla leśników praktyków. Warszawa.

Strony internetowe:

www.arconforest.pl

www.eco-log.se

www.deere.com

www.komatsuforest.com

www.logset.com

www.otljarocin.lasy.gov.pl

www. ponsse.com

www.rottne.pl
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here