EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE ENTOMOLOGICAL SECTION OF THE KOŁO LEŚNIKÓW [FORESTRY CIRCLE] - BY YOUNG PEOPLE FOR YOUNG PEOPLE AND NATURE!

Adrian Łukowski, Adrian Koter

Abstract


One of the most effective ways of protecting invertebrates is the education of society. Students of the Entomological Section of the Koło Leśników at Poznań University of Life Sciences have conducted lectures in middle schools and secondary schools for many years.
In March 2012, the Section carried out a study on a group of 75 middle school students in order to find the answer to the question of whether educating middle school students in the protection of invertebrates brings any results. An additional aim of the experiment was to determine the level of environmental knowledge and interest among young people. The experiment used a survey. The mean result of correct answers obtained was 6.57 points (± SE = 0.26, 54.72% of the total points available). The main result of this work is establishing the fact that the promotion of various protective actions for invertebrates is being effectively communicated to high school students.

Keywords


environmental education, lecture, protection of butterflies

Full Text:

PDF

References


Buszko J., Nowacki J. (2000): Zagrożenia i możliwości ochrony motyli (Lepidoptera) w Polsce. Wiadomości

Entomologiczne 18.2:213-220.

Chrzanowski T. (2005): Sukcesy i porażki edukacji leśnej prowadzonej przez PGL Lasy Państwowe. Centrum

Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 3:25-43.

Cichy D. (1998): Świadomość i edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej. [w:] Dołęga J.M., Sander J. (red.),

Świadomość i edukacja ekologiczna. Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa: 9-10.

Czachorowski S. (2002): Entomofauna Polski - chronić czy kształtować? [w:] Ochrona owadów w Polsce -

ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków. Ogólnopolska Konferencja

Naukowa, Olsztyn, 21-23 września 2002: 13-14.

Frąckowiak E., Jagodziński A.M. (2005): Dlaczego o lesie w lesie? Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 10:53-67.

Głowaciński Z., Nowacki J. (red.). (2004): Polska czerwona księga zwierząt - bezkręgowce. Instytut Ochrony

Przyrody PAN, Kraków. Akademia Rolnicza, Poznań: 456.

Grodzińska-Jurczak M., Stępska A., Nieszporek K., Bryda G. (2006): Perception of environmental problems

among pre-school children in Poland. International Research in Geographical and Environmental Education 15(1):62-76.

Gutowski J. M., Buchholz L. (2000): Owady leśne - zagrożenia i propozycje ochrony. Wiadomości Entomologiczne 18.2:43-72.

Gwiazdowicz D.J. (2004): O potrzebie ochrony bezkręgowców. Ten Świat 2:7-8.

Gwiazdowicz D.J. (2007): Ochrona bezkręgowców. [w:]

Gwiazdowicz D.J. (red.). Ochrona przyrody w lasach. 1. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatus, Poznań: 9-23.

Hłobił A. (2010): Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju 5(2):87-94.

Jagodziński A.M., Wawrzyniak-Strzelińska A. (2004): Edukacja przyrodniczo-leśna w wielkopolskich lasach.

Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego - Okręg Wielkopolski. Ten Świat 2:22-24.

Masłowski J. (2005): Uwagi o trzech prawnie chronionych gatunkach motyli dziennych (Lepidoptera, Papilio-

noidea) w Sudetach. Przyroda Sudetów 8:81-88.

Nowacki J. (2008): Ochrona owadów jako istotny element ochrony różnorodności biologicznej. Wiadomości

Entomologiczne 27 77-88.

Wójcik, A.M. (2004): Informal environmental education in Poland. International Research in Geographical and Environmental Education 3(3):291-298.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here