SELECTED BIOMETRIC TRAITS OF BEECH (Fagus sylvatica L.) DEVELOPED FROM ARTIFICIAL AND NATURAL RENEWAL IN KOŚCIERZYNA FOREST INSPECTORATE

Robert Korzeniewicz, Wojciech Stefański, Wojciech Kowalkowski, Janusz Szmyt

Abstract


The experiment was set up in Kościerzyna forestry Inspectorate in 5, 10 and 15-year-old stands of European beech (Fagus sylvatica L.). All of them were growing in the same forest site conditions, described as a fresh deciduous forest. In the paper, an evaluation of the structure of uneven-aged beech regeneration is presented. On the basis of the frequency, height and diameter at breast height, information about these features in the three age classes is presented. It is stated that trees described as wolf-trees (d-r) are less frequent in the population, but they predominate in height. Trees close to wolf-trees (d-s) have a slightly larger height on average in both the 10 and 15-year-old beech stands, compared to all living trees (d-w). The stated differences are not large and are statistically insignificant. Trees described as d-r differ significantly from the other types of trees in terms of total height. The height frequency of well shaped trees with symmetrical crowns indicates the high quality of the upgrowth being investigated.

Keywords


silviculture, stand regeneration, European beech, upgrowth, wolf-tree, diameter, heigh

Full Text:

PDF

References


Banach J., Skrzyszewska K., Kempf M. (2012): Zmienność genetyczna i gospodarka nasienna. [w:] Skrzy-szewski J. (red.) Buk zwyczajny. Poradnik leśnika. Hodowla. PWRiL, Warszawa.

Chodnik T. (1978): Hodowlana ocena naturalnych odnowień buka we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego. Sylwan 122,1:53-61.

Chodnik T. (1980): Przygotowanie gleby pod odnowienie naturalne buka w regionie nadbałtyckim. Sylwan 124,8:11-17.

Drogoszewski B., Zientarski J. (1981): Wpływ mechanicznego przygotowania gleby na liczebność i rozmieszczenia nalotów buka (Fagus sylvatica L.) pod okapem drzewostanu, cz. I. Charakterystyka nalotów w buczynach Nadleśnictwa Durowo. PTPN. Prace z zakresu leśnictwa 52:33-39.

Drogoszewski B., Zientarski J. (1982): Wpływ mechanicznego przygotowania gleby na liczebność i rozmieszczenia nalotów buka (Fagus sylvatica L.) pod okapem drzewostanu, cz. II. Charakterystyka nalotów w buczynach Nadleśnictwa Trzcianka. PTPN. Prace z zakresu leśnictwa 54:23-30.

Drogoszewski B., Zientarski J. (1983): Wpływ mechanicznego przygotowania gleby na liczebność i rozmieszczenia nalotów buka (Fagus sylvatica L.) pod okapem drzewostanu, cz. III. Charakterystyka nalotów w buczynach Nadleśnictwa Wejherowo. PTPN. Prace z zakresu leśnictwa 56:47-53.

Dzwonko Z. (1990): Ekologia. [w:] S. Białobok (red.). Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.). Nasze drzewa leśne 10. Monografie Popularnonaukowe. PWN, Warszawa-Poznań.

Furdyna J., Sierpiński C. (1978): Wykorzystanie urodzaju nasion buka w 1976 r. Las Polski 5:11-12.

Jaworski A. (1994): Charakterystyka hodowlana drzew leśnych. Gutenberg, Kraków.

Kaźmierczak M. (2009): Cechy biometryczne buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) pochodzącego z odnowień naturalnych na przykładzie Nadleśnictwa Bytów. UP Poznań, Katedra Hodowli Lasu. Praca magisterska maszynopis.

Kondracki J. (1994): Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. PWN, Warszawa. Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Kościerzyna.

Puchalski T., Prusinkiewicz Z. (1975): Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL, Warszawa.

StatSoft, Inc. (2010): STATISTICA (data analysis software system), version 9.1. www.statsoft.com.

Szczerbiński W., Szymański S. (1959): Problem przerostów i rozpieraczy w litych młodnikach sosnowych oraz ocena zastosowania metod ich unieszkodliwiania. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych, tom VI (1), Poznań.

Szymański S. (1962): Wpływ przerostów i rozpieraczy na wzrost i wydzielanie się drzew w niepielęgnowa-nym młodniku sosnowym. Sylwan 3:11-25

Szymański S. (1964): Przebieg procesu naturalnego wydzielania się drzew w niepielęgnowanych młodnikach sosnowych. Sylwan 1:15-31

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A., Matuszkiewicz W. (1990): Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL, Warszawa.

Zasady Hodowli Lasu, (2011): ORWLP Bedoń.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here