TIME STUDY ANALYSIS OF LONG-WOOD MEASUREMENTS IN WOOD HARVESTING WITH CHAIN SAWS

Włodzimierz Stempski, Zenon Pilarek, Krzysztof Jabłoński

Abstract


The study was carried out during the final felling in an 85-year-old pine stand. Average times of specific operations in the productive time category and its structure were analysed. An analysis was carried out that focused on differences between times of measuring operations in groups of trees, from which the long-wood assortments of different lengths and diameters were harvested. Also, correlations between the measurement times and basic parameters of the harvested wood (total length and the length and diameter of the long-wood) were calculated. for comparative reasons, similar analyses were carried out for other operations within the wood harvesting productive time category. Both the longest time and the highest share in the productive time were found for the operation that comprised the diameter measurement of the long-wood piece and writing the result of the measurement on the cross section area of the wood assortment. This time category accounted for 20% of the productive time and its relation to the length of the long-wood assortment was statistically significant. The analysis of measurement times in tree groups from which long-wood pieces of different lengths and diameters were produced showed no significant differences between these times.

Keywords


wood harvesting, chain saw, clear cut area, long-wood assortment, measurement of long-wood assortments

Full Text:

PDF

References


Grzywiński W., Tomczak A. (2008): Analiza ergonomiczna maszynowego procesu pozyskiwania drewna. [w:] Tendencje i problemy techniki leśnej w warunkach leśnictwa wielofunkcyjnego. Red. H. Różański, K. Jabłoński. Kat. Tech. Les., Poznań: 102-106.

ORWLP Bedoń (2004): Katalog norm czasu dla prac leśnych wykonywanych w pozyskiwaniu drewna. http:// bedon.lasy. gov. pl/pliki/119_1.pdf

Porter B. (1992): Pracochłonność ścinki i okrzesywania drzew w rębnym drzewostanie sosnowym. Sylwan 4:57-61.

Sowa J.M., Kulak D. (1999): Analiza wydatku energetycznego pilarza przy wykonywaniu czynności obrób-czych związanych ze ścinką i wyróbką drzew. [w:]Tendencje i problemy mechanizacji prac leśnych w warunkach leśnictwa wielofunkcyjnego. Red. H. Różański. Kat. Mech. Prac Les. AR, Poznań: 165-172.

Sowa J.M., Leszczyński K. (2000): Zmiany w poziomie zagrożeń operatorów maszyn przy pozyskiwaniu drewna. [w:] Stan i perspektywy badań z zakresu użytkowania lasu. Red. M. Suwała, S. Rzadkowski. IBL, Warszawa: 412-424.

Sowa J., M., Leszczyński K. (2007): Zagrożenie akustyczne operatorów maszyn podczas pozyskiwania drewna. PTPN. Prace Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn.: 101,217-222.

Stempski W. (2012): Analysis of timber harvesting process by means of the long-timber method in the technological variant with measurements of the length and diameter of logs by the chainsaw operator. Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 11(1):15-26.

Suwała M. (2000): Systemy, metody i poziomy techniczne pozyskiwania drewna. [w:] Poradnik użytkowania lasu. Red. M. Suwała. Wydawnictwo Świat, Warszawa: 178-183.

Wójcik K. (2007 a): Wpływ parametrów drzewa na czas wykonywania operacji obróbczych przy pozyskiwaniu drewna pilarką spalinową. Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. Polska Akademia Umiejętności. Użytkowanie Maszyn Rolniczych i Leśnych, Kraków 2007:9, 275-283, 329.

Wójcik K. (2007 b): Analysis of processing operations time and its percent share in timber harvesting with the chain saws. Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Agricult. 50:71-77.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here