Influence of wood defects in oak on grading

Dieter F. Giefing, Zbigniew Karaszewski, Magdalena Szakiel, Mariusz Bembenek, Piotr S. Mederski, Martyna Gierszewska

Abstract


Oak wood is a valuable raw material, in particular the best quality of oak wood. The quality of round wood is determined by its defects. The aim of this paper was to analyse how particular defects influence the grading of oak wood. The research was carried out on 171 oak trees, on two areas – in two Forest Districts – Krotoszyn and Jarocin. Measurements were taken on veneer and saw logs. The length and diameter of each log was measured. The quality class of each log as well as the type and size of the wood defects were defined. Knots were the most common defect and influenced timber quality the most (75%). The influence of the other defects did not exceed 10%. It is therefore advisable for practitioners to prune young oaks at the early stage of stand development. Damage to residual trees after logging operations decreases the quality of the round wood from butt-end logs which are potentially the best part of the whole trunk. It is recommended that trees should be protected from damage during logging.

Keywords


oak, wood defects, grading

Full Text:

PDF

References


Bembenek M., Giefing D.F., Karaszewski Z., Mederski P.S., Szczepańska-Álvarez A. 2013a. Uszkodzenia drzew w następstwie trzebieży wczesnych w nizinnych drzewostanach świerkowych. Sylwan 157(10): 747−753.

Bembenek M., Giefing D.F., Karaszewski Z., Mederski P.S., Szczepańska-Álvarez A. 2013b. Uszkodzenia drzew w nizinnych drzewostanach świerkowych podczas zabiegu trzebieży późnej. Sylwan 157(12): 892−898.

Czuraj M. 1974. Tablice miąższości drewna okrągłego. PWRiL, Warszawa.

Duda J. 1975. Rozmieszczenie i wielkość niektórych wad drewna w odziomkowych częściach 100-letnich drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Maszynopis. Katedra Użytkowania lasu AR, Poznań.

Giefing D.F. 1993. Podkrzesywanie drzew. Wyd. AR, Poznań.

Giefing D.F. 1999. Podkrzesywanie drzew w lesie. Wyd. AR, Poznań.

Göler Von Ravensburg R. 1970. Die Wertästung der Kiefer in arbeitswirtschaftlicher Sicht. Hann. Münden.

Ilmurzyński E. 1964. Podkrzesywanie drzew w lesie. PWRiL, Warszawa.

Karaszewski Z., Bembenek M., Mederski P.S., Szczepańska-Álvarez A., Byczkowski R., Kozłowska A., Michnowicz K., Przytuła W., Giefing D.F. 2013a. Identifying beech round wood quality distributions and the influence of defects on grading. Drewno. Pr. Nauk. Donies. Komunik. 189(56): 39−54.

doi: 10.12841/wood.1644-3985.041.03

Karaszewski Z., Bembenek M., Mederski P. S., Szczepańska-Álvarez A., Giefing D. F., Węgiel A. 2013b. Linear relations between defect frequency and volume of beech logs. Ann. WULS − SGGW, For. and Wood Technol. 83: 32-36.

Karaszewski Z., Giefing D. F., Mederski P. S., Bembenek M., Dobek A., Stergiadou A. 2013c. Charakterystyka uszkodzeń drzewostanu w zależności od metody pozyskiwania drewna ze zrywką ciągnikiem. Leśne Prace Badawcze 74 (1): 27−34.

Lembke H. 1979. Zur Güteklassanabgrezung in der HKS. Holtz-Zentralbl. 109: 1571.

Lippemeier P. 1977. Beziehungen zwischen Schnitt- und Rundholzsortierung bei Fichte und Tanne. Forstwiss. Zentralbl. 96: 162.

Miler Z., Giefing D.F. 1977. Dynamika zarastania sęków podkrzesanych u modrzewia i dębu. Pr. Kom. Nauk Leśn. PTPN 44: 115−125.

Miler Z., Giefing D.F., Wronkowski W. 1975. Dynamika zarastania sęków u dębu podkrzesanego w I klasie wieku. Pr. Kom. Nauk Leśn. PTPN 40: 69−79.

Nizio J. 1978. Ocena zdrowotności drewna drzew dębowych i olszowych podkrzesanych w 1971 roku. Katedra Użytkowania Lasu AR Poznań (Praca magisterska – maszynopis).

Olischläger K. 1969. Untersuchungen über den Wertzuwachs von Fichte nach Ästungen. Hann. Münden.

Polska Norma 1992. (PN-92/D-95008). Wymagania jakościowo-wymiarowe wielkowymiarowego drewna liściastego. Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości, Warszawa.

Szczawiński D., Zawiślak M. 1997. Jakość drewna podkrzesanych sosen, modrzewi, świerków, dębów i brzóz. Katedra Użytkowania Lasu AR Poznań (Praca magisterska – maszynopis).

Szczawiński D. 2013. Wpływ podkrzesywania na jakość i zdrowotność drewna dębowego i bukowego. Rozprawa doktorska – maszynopis, Katedra Użytkowania Lasu, UP Poznań, ss. 170.

Zestaw norm … 1993. Zestaw norm na surowiec drzewny według klasyfikacji jakościowo-wymiarowej. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

http://www.krotoszyn.poznan.lasy.gov.pl (XXIV Międzynarodowa Aukcja Drewna Dębowego. Dostęp: 15.03.2015 r.)
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here