A comparison of empirical and array of valuation methods the spruce stands in different age classes

Krzysztof Adamowicz, Alicja Ciemińska

Abstract


For the object of study has been peeled stands belonging to the State Treasury managed by the State Forests National Forest Holding Miastko District, located in Kaliska forestry. The sufficiency of the source data were obtained from the System of National Forests. The valuation of forest stands were made in five stages by analyzing: the value of forest stands by modern empirical methods, modified by prof. Świądra and according to the methods array. Subsequently, an assessment of the impact factor plantings, as well as the diversity of grading class values based on these methods. At the end summarizes the results obtained in order to demonstrate the relationship between the estimated age of the forest complex and the results obtained.


Keywords


forest economics, value, valuation, spruce

Full Text:

PDF

References


Klocek A., Jarosz K., Płotkowski L. 1972: „Materiały do ćwiczeń z ekonomiki leśnictwa”. Wydawnictwo

SGGW.

Marszałek T. 1985: „Podstawy metodyczne szacowania infrastrukturalnych wartości gospodarstwa leśnego”. Sylwan, 12: 1-11.

Szramka H., Adamowicz K., Ankudo-Jankowska A., Glura J. 2002: „Wybrane zagadnienia z ekonomiki leśnictwa”. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

Partyka T., Parzuchoska J. 1993: „Metodyka wartościowania lasu oraz poszczególnych jego składników”. Sylwan, 8: 29-40.

Podgórski M., Beker C., Biczkowski Z., Najgrakowski T., Turski M. 2001: „Podstawy wyceny lasów”. Zachodnie Centrum Organizacji.

Płotkowski L. 2008: „Ekonomiczne aspekty oceny funkcji lasu, czyli gospodarka leśna w koncepcji zrównoważonego rozwoju”. CEPL, Zeszyt 3 (19).

Zając S., Świętojański A. 2002: „Podstawy metodyczne wyceny lasu”. Sylwan, 3: 5-20.

Zielski A., Krąpiec M. 2009. Dendrochronologia. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here