Slenderness of 35-year -old pines from a dominant stand as an indicator of a stand stability

Katarzyna Kaźmierczak, Wojciech Borzyszkowski, Robert Korzeniewicz

Abstract


The   study   material   was   collected   on   the   total   clearcutting   made  in   a   35-year-old   pine   stand.   A  biosocial   position   was established in accordance with Kraft's criteria of classification for each tree before cutting it down. Only pines from a dominant stand (Kraft'sclassesI, II and III) wereanalysed. The following was measured for eachtree:diameter at breast height outside barkd 1,3 [cm], crown   projection   area  pk  [m2],   tree   height  h  [m],   crown   length  lk  [m],   volume   of   merchantable   timber  Vgr  [m3],   current   volume increment  Zv5  [m3]  and   slenderness   s.  A  biosocial   position   of   a   tree   in   a   stand   affects   the   slenderness   coefficient   of   pines.   Pine slenderness decreases together with the increase of each traits of a tree and its crown, increases with the deterioration of a tree position in  a stand structure.  Diameter at breast  height, volume of merchantable  timber  and  the  current 5-year volume increment  are  the  most strongly related with the slenderness.  A strong association was also found between slenderness and the size of a tree crown. Pines of a dominant stand in a 35-year-old stand are not stable trees.

Keywords


crown length, crown projection area, current volume increment, diameter at breast height, tree height, Pinus sylvestris, volume of merchantable timber

Full Text:

PDF

References


Burschel P ., Huss J. (1997). Grundriss des Waldbaus. Berlin, Parey Buchverlag.

Bruchwald A. Dmyterko E. (2010). Metoda określaniaryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr . Leśne PraceBadawcze 71 (2): 165-173. DOI:10.2478/v/101 11-010-0012-3.

Bruchwald A. Dmyterko E. (2011). Zastosowanie modeli ryzyka uszkodzeniadrzewostanu przezwiatr do oceny zagrożenia lasów nadleśnictwa. Sylwan 155 (7): 459-471.

Bruchwald A. Dmyterko E. (2012). Ryzyko powstawania szkód w drzewostanach poszczególnych nadleśnictw Polski. Sylwan 156 (1): 19-27.

Kaźmierczak K., Nawrot M., Pazdrowski W., Najgrakowski T., Jędraszak A. (2011). Kształtowanie się smukłości modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) wzależności od siedliska, wieku i pozycji biosocjalnej. Sylwan 155 (7): 472-481.

Kaźmierczak K., Pazdrowski W., Mańka K., Szymański M., Nawrot M. (2008a). Kształtowanie się smukłości pni dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w zależności od wiekudrzew . Sylwan 7: 39-45.

Kaźmierczak K., Pazdrowski W., Paraniak P ., Szymański M., Nawrot M. (2008b). Smukłość jako miara stabilności świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) na przykładzie drzewostanów Sudetów Środkowych.

Materiały konferencyjne Human and nature safety 2008 (3): 228-230.

Kaźmierczak K., Pazdrowski W., Szymański M., Nawrot M., Mańka K. (2009). Slenderness of stems of common oak (Quercus robur L.) and selected biometric traits of trees. Materiały konferencyjne Human and nature safety 2009 (2): 53-56.

Orzeł S. (2007). A comparative analisis of slenderness of the main tree species of the Niepolomice Forest. EJPAU Forestry 10 (2).

Orzeł S.,Socha J. (1999).Smukłość świerka w sześćdziesięcioletnich drzewostanach Beskidów Zachodnich. Sylwan 4: 35-43.

Rymer-Dudzińska T . (1992a). Smukłość drzew w drzewostanachsosnowych. Sylwan 11: 35-44.

Rymer-Dudzińska T .(1992b).Zależność średniej smukłości drzew w drzewostanach sosnowych od różnych cech taksacyjnych drzewostanu.Sylwan 12: 19-25.

Rymer-Dudzińska T ., T omusiak R. (2000). Porównanie smukłości drzewostanów bukowych i dębowych. Sylwan 9: 45-52.

Zajączkowski J. (1991). Odporność lasu na szkodliwe działanie wiatru i śniegu. Wyd.Świat. Warszawa.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here