Damages caused by European beaver (Castor fiber L., 1758) in broadleaved stands

Jacek Kamczyc, Michał Bielachowicz, Emilia Pers-Kamczyc

Abstract


The main aims of the study were: (1) to describe the various types of damage caused by European beavers in young broadleaved stands; and (2) to check whether a steel fence built parallel to the river and laterally (both sides 40 m long) can protect the stands from these animals. The chain-link fencing (mesh size: 6 cm) was buried in the ground to the depth of 50 cm and the aboveground part of the fence was 1 m high. Our results indicate that beavers mainly cut the trees down (the dominant type of damage), most frequently close to the river. Overall, 76-99% of the damaged trees were identified in the vicinity of the river. We also found that the fence effectively protected the stands, as beavers did not pass through this barrier.

This is an Open Access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.


Keywords


European beaver, Castor fiber, tree protection against wildlife, damage by wildlife

Full Text:

PDF

References


Bereszyński A., Hofman E. (2007). Występowanie bobra europejskiego (Castor fiber Linnaeus 1758) w Poznaniu. Nauka Przy. Technologie 1 (2): 1-43.

Borowski Z., Borkowski J., Niewęgłowski H. (2005). Przydatność repelentów w ochronie drzew przed zgryzaniem ich przez bobry. Sylwan 11: 13-17.

Brzuski P., Kulczycka A. (1999). Bóbr – symbol powrotu do natury. Pol. Zw. Łow. Warszawa.

Czech A. (2000). Bóbr. Monografia przyrodnicza. Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników. Świebodzin.

Czech A. (2002). Gryzący problem. Wiedza i życie 4: 24.

Czech A. (2005). Analiza dotychczasowych rodzajów i rozmiaru szkód wyrządzanych przez bobry oraz stosowanie metod rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków.

Czyżowski P., Karpiński M., Drozd L. (2009). Preferencje pokarmowe bobra europejskiego (Castor fiber L.) na terenach zurbanizowanych oraz chronionych. Sylwan 153 (6): 425-432.

Dzięciołowski R. (1996). Bóbr. Wydawnictwo SGGW, Łowiec Polski, Warszawa.

Jamrozy G., Kubacki T., Tomek A. (2001). Bobry w krajobrazie rolniczym okolic Krakowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3: 72-82.

Kubacki T., Wajdzik M. (2002). Efekty reintrodukcji bobra europejskiego w centralnej części polskich Karpat. Acta Sci. Pol. Silv. 1(2): 25-36.

Leśnictwo. (2015). Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.

Plan urządzania lasu. (2011). Plan urządzania lasu nadleśnictwa Nowa Sól na okres 01.01.2011-01.01.2020.

Szczepański W., Janiszewski P. (1997). Pomiary i charakterystyka drzew ściętych przez bobry w przybrzeżnej strefie Pasłęki. Acta Acad. Agrric. Tech. Olst. Zoot. 47: 139-145.

Wajdzik M., Kubacki T., Tomek A. (2013). Szkody wyrządzane przez bobra europejskiego Castor fiber w gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej w Małopolsce. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 36 (3): 131-137.

Żurowski W., Kasperczyk B. (1986). Characteristics of a European beaver population in the Suwałki Lakeland. Acta Therio. 31(24): 311-325.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here