Awareness among the Warmińsko-Mazurskie communities of forestry and forester’s role in management of forest ecosystems

Anna Krysztofiak-Kaniewska, Sylwester M. Grajewski, Artur Grabowski

Abstract


The problem of the state of awareness among the communities inhabiting the Warmińsko-Mazurskie voivodship about the forestry and foresters’ role in management of forest ecosystems was discussed in the presented paper. The papers aims to determine the level of knowledge and indicate potential problems resulting from a lack of awareness about the functioning of natural and forest ecosystems. The research was to verify three suggested hypotheses: 1. a forester job is considered easy and safe, 2. a forester job is associated mainly with hunting and game management, 3. Due to low level of society’s knowledge about forest ecosystems functioning it is necessary to intensify activities of nature and forest education. The research material was obtained by means of survey conducted among 720 people – mainly pupils of upper primary schools, who constituted almost 80% of the surveyed. The survey questionnaire was composed of 18 questions, including 16 closed ones. Systematically carried monitoring of the state of knowledge among the society by means of e.g. survey studies to determine the efficiency of applied measures in the area of nature and forest education will make possible upgrading of the education process and therefore its effectiveness.

This is an Open Access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.


Keywords


forest education in Poland, the State Forests National Forest Holding

Full Text:

PDF

References


Graja-Zwolińska S., Spychała A. (2011). Sylwaturystyka w świadomości potencjalnych kreatorów ruchu turystycznego. Studia i Materiały CEPL 13(3:28), 227–231.

Grajewski S., Dziekan M. (2012). Świadomość społeczeństwa województwa pomorskiego na temat roli leśnictwa i leśniczego w gospodarowaniu ekosystemami leśnymi. Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach 4: 283–299.

Grzywacz A. (2000). Edukacja leśna społeczeństwa. Biblioteczka Leśniczego 138: 7–13.

Janeczko E., Woźnicka M. (2009). Zagospodarowanie rekreacyjne lasów Warszawy w kontekście potrzeb i oczekiwań mieszkańców stolicy. Studia i Materiały CEPL 11(4:23): 131–139.

Matykowski R. (1992). Zbieranie i tworzenie informacji w badaniach społeczno-geograficznych: problemy i trudności. In: Chojnacki Z., Czyż T. (ed.) Współczesne problemy geografii społecznoekonomicznej Polski. Wydawnictwo UAM, Poznań

Raport o stanie lasów w Polsce 2014 (2015). CILP, Warszawa, 1–95.

Sieradzki W. (2008). Totalna jakość edukacji leśnej. Studia i Materiały CEPL 10(1:17): 98–111.

Sławski M., Sławska M. (2009). Las jako miejsce wypoczynku i rekreacji – analiza oczekiwań społecznych na przykładzie gminy Rogów. Studia i Materiały CEPL 11(4:23): 140–150.

Stachak S. (1987). Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Wydawnictwo AR, Szczecin

Trzaskowski S. (2003). Poradnik promocji. CILP, Warszawa, 1–125

Wierzbicka A., Barton M., Dobroczyński M. (2011) Trasy Nordic Walking – ścieżka zdrowia czy ścieżka edukacji leśnej? Przykłady z terenu Wielkopolski. Studia i Materiały CEPL 13(3:28): 268–273.

Wierzbicka A., Ortell P. (2013). Efektywność różnych metod edukacji przyrodniczo-leśnej w pokazowej zagrodzie zwierząt w Gołuchowie. Forestry Letters 105: 103–111.

Zarządzenie (2003). nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych. DGLP, Warszawa

Zawadzka D. (2002). Edukacja leśna w praktyce. CILP, Warszawa, 1–87.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here