Evaluation of grafts of Norway spruce in the conservation archives of endangered populations of IPTNS-IUFRO 1964/68 experiment in Krynica

Katarzyna Masternak, Jarosław Struczak

Abstract


In this study, the analysis of the height, quality and vitality of clones which make the conservation archives of the IPTNSIUFRO 1964/1968 experiment in Krynica was carried out. The archive protects 19.5% of population collected in the IUFRO experiment. Success performance of the archive was 92.75%. Grafts were mostly characterized by a simple narrow and a complete health status. The height of clones ranged from an average of 45.81 cm to 147.64 cm, depending on the clone collection. High success performance of the archive and the positive features of the clones indicate the possibility of further effective implementation of grafting and conservation of genetic resources of subsequent populations of Norway spruce included in the largest inventory experiment with this species.

This is an Open Access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.


Keywords


Picea abies, protection of genetic resources, maple archives, IUFRO

Full Text:

PDF

References


Bałut S. (1991). Ocena bazy nasiennej głównych gatunków drzew leśnych w lasach Karpat i Sudetów na tle selektywnego doboru najlepszych pochodzeń. [W:] Zagospodarowanie lasów górskich. Synteza wyników badań naukowych przeprowadzonych w latach 1986–1990 w programie CPBR 10.20.Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Kraków, 100-107.

Giertych M. (1977). Genetyka. [W:] Świerk pospolity. Picea abies (L.) Karst. Nasze Drzewa Leśne.Opracowanie pod redakcją S. Białobok. Warszawa – Poznań, PWN, str. 232–261.

Kocięcki S. (1977). Zmienność. [W:] Świerk pospolity.Picea abies (L.) Karst. Nasze Drzewa Leśne. PWN Warszawa – Poznań: 37–62.

Masternak K., Sabor J., Majerczyk K. (2009). Effect of Provenance on the survival of Picea abies trees on the IPTNS-IUFRO 1964/68 site in Krynica (Poland),Dendrobiology61: 53-61.

Masternak K, Struczak J. (2011). Inwentaryzacja oraz program ochrony wybranych pochodzeń świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.) objętych doświadczeniem IPTNSIUFRO 1964/68 w Krynicy. Episteme 12 (2): 57-64.

Matras J., Fonder W. (2004). Wytyczne ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa leśnego i selekcji drzew leśnych. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

Matras J., Fonder W. (2006). Wytyczne w sprawie ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i hodowli drzew leśnych. Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 7a z 7 kwietnia 2006 roku dyrektora generalnego LP w sprawie ochrony leśnych zasobów.

Oleksyn J., Modrzyński J., Tjoelker M.G., Żytkowiak R., Reich P.B., Karolewski P. (1998). Growth and physiology of Picea abies populations from elevational transects: common garden evidence for altitudinal ecotypes and cold adaptation. Funct. Ecol., 12: 573-590.

Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011- 2035 (2011). Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa.

Sabor J. (2006). Idea regionalnych banków genów. [W:] Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych. Opracowanie pod redakcją J. Sabora. Warszawa, str. 619-623.

Sabor J., Stanuchh H. (2009). Assessment of the height growth of Picea abies as related to the geographical reguions of Krutzsch (IPTNS-IUFRO 1964/68, years 1969-1988). Dendrobiology 61: 39-52

Stat. Soft. Inc. (2008). STATISTICA (data analysis software system), version 8.0.www.statsoft.com.

Zwoliński J. (2003). Ocena zagrożenia drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim przez zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Praca IBL, seria A, 95: 53-68.

Żółciak A., Oszako T., Sabor J. (2007). Evaluation of the health status of Norway spruce provenances tested on IUFRO 1964/68 observation plots. Norway spruce in the conserwationof Forest Ecosystems in Europe. Warszawa 96.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here