New locations of Persian walnut (Juglans regia L.) in urban valleys of watercourses in Poznań

Krzysztof Janku, Mostefa Mana, Ewa Arczyńska-Chudy

Abstract


The aim of this paper is to present new locations of non-native Persian walnut (Juglans regia L.) in the valleys of selected watercourses in Poznań. Based on the field research in Strumień Junikowski, Bogdanka and Potok Różany authors show that this species is in the early phase of expansion. A total of 24 locations were observed in the study area. Watercourses pass through different forms of landscape, where anthropogenic features dominate. Persian walnut has been observed across different elements of urban landscape such as municipal forests, parks and wastelands, but it was the most common in linear trees. The expansion of alien species of trees and shrubs in the areas subjected to strong anthropogenic pressure has been observed by many researchers. A number of walnut trees in investigated valleys of watercourses is relatively small, however, the process of encroachment of this species into municipal forests and green is evident. The largest group of young trees was composed of 12 specimens. The main conclusions are:
1. Persian walnut is in the early phase of expansion (does not form clusters) in the urban valleys of the studied Warta tributaries.
2. Persian walnut appears outside anthropogenic areas, including less transformed urban areas which are enclaves of native vegetation.

This is an Open Access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.


Keywords


invasive species, watercourses, linear trees, municipal forests

Full Text:

PDF

References


Bradley B.A., Blumenthal D., Wilcove D., Ziska, L. H. (2010). Predicting plant invasions in an era of global change. Trends in Ecology and Evolution 25(5): 310-318.

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. (2016). Hydrologia ogólna. – Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 340 pp.

Czarnecka J., Kitowski I. (2010). Seed dispersal by the Rook (Corvus frugilegus L.) in agricultural landscape. Polish Journal of Ecology 58: 511-523.

Danielewicz W., Maliński T. (2003). Alien tree and shrubs species in Poland regeneratig by self–sowing. – Rocznik Dendrologiczny 51: 205-236.

Dyderski K., Gdula A.K., Wrońska-Pilarek D. (2014). Rośliny naczyniowe nowoutworzonych użytków ekologicznych „Bogdanka I” i „Bogdanka II” w Poznańiu. Nauka Przyroda Technologie 8(4): 15 pp.

Hulme P. E., Pyöek P., Nentwig G.W., Vilr M. (2009). Will threat of biological invasions unite the European Union? – Science 324: 40-41.

Johnson O., More D. (2009). Przewodnik Collinsa Drzewa. 1600 gatunków i odmian drzew rosnących w Europie. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 178 pp.

Kallander H. (1978). Hoarding in the rook. Corvus frugilegus. – Anser 3 (suppl.): 124-128.Lenda M., Skórka P. (2009). Orzech włoski Juglans regia – nowy, potencjalnie inwazyjny gatunek w rodzimej florze. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65(4): 261-270.

Lenda M., Skórka P., Knops J.M.H., Moroń D., Tworek S., Wojciechowski M. (2012). Plant establishment and invasions: an increase in a seed disperser combined with land abandonment causes an invasion of the non–native walnut in Europe. Proceedings of Royal Society B 279: 1491-1497.

Loacker K., Kofler W., Pagitz K., Oberhuber W. (2007). Spread of walnut (Juglans regia L.) in an Alpine valley is correlated with climate warming. Flora –Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 202: 70-78.

Obidziński A., Paluszek D., Długołęcki W., Kuberski Ł. (2003). Ekspansja obcych gatunków roślin drzewiastych z Arboretum SGGW w Rogowie. Roczniki Dendrologiczne 51: 89-97.

Olaczek R. (2000). Różnorodność biologiczna a problem introdukcji obcych gatunków. In: Bojarczuk T., Bugała W. (eds.) Bioróżnorodność a synantropizacja zbiorowisk leśnych. Materiały Zjazdu Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego – referaty, doniesienia, postery. 7-9.06.2000 r. Wirty: 7-13.

Purcel A. (2009). Obce gatunki drzew i krzewów w Wielkopolskim Parku Narodowym – ich występowanie i rola w biocenozach Parku. Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Morena 14: 35-191.

Pyšek P., Křivánek M., Jarošík V. (2009). Planting intensity, residence time, and species traits determine invasion success of alien woody species. Ecology 90: 2734-2744.

Sikora P., Sobieraj J. (2015). Obce geograficznie gatunki drzew i krzewów w Świętokrzyskim Parku Narodowym. In: Krzysztofiak, L., Krzysztofiak, A. (eds.) Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej przyrody. Krzywe, 240 pp.

Szlaga A. (2008). Inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia. In: Dubiel, E., Szwagrzyk, J. (eds.) Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Kraków.

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Urbisz A., Zając, M., Danielewicz, W. (2011). Identyfikacja i kategoryzacja roślin obcego pochodzenia jako podstawa działań praktycznych. Acta Botanica Silesiaca 6: 23-53.

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. (2012). Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warszawa, 197 pp.

Towpasz K. (2006). Flora roślin naczyniowych Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska). Prace Botaniczne 39: 1-302.

Wang Q., Xu Z., Hu T., Wang H.Q., Xu Ur, Rehman H., Chen H., Li Z., Ding B. i Hu H. (2014). Allelopathic activity and chemical constituents of walnut (Juglans regia) leaf litter in walnut–winter vegetable agroforestry system. Natural Product Research 28(22): 2017-2020.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here