Differentiation of selected traits of trees growing at different distances from strip-roads

Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński, Karol Kędzierski

Abstract


Cutting a strip-road leads to disruption of the canopy and results in an increased inflow of light to crowns of trees growing in the direct vicinity of the strip-road, which changes growing conditions of trees. The objective of the research was to assess the differentiation of DBH values, tree heights, crown base heights, crown lengths, knot diameters, taper and ovality values on trees growing in the neighbourhood of strip roads. The investigations were carried out in a 34-year-old pine stand in the Notecka Forest, where the strip roads had been cut parallel to the tree rows 7 years before. The measurements covered all trees growing in 3 rows closest to the strip road, and – as control –trees in the row half way between the strip roads. The DBH values, heights and ovalities (at BDH) were measured on all trees growing on both sides of the strip road, and the taper values as well as knots were measured on a 4-meter long stem bottom part, in course of measurements carried out on model trees. The results showed differentiation of biometric features of trees, however no differences in shape defect values and knots were observed. The largest DBH values were found for the trees growing adjacent to the strip roads, however they were statistically significantly larger than DBH diameters of trees growing half way between the strip roads only. The trees adjacent to the strip roads were lower in height than those rowing further away from the strip roads, but their crowns were longer and lower set in. Statistically significant differences for tree heights were found for the middle zone only, in the case of the crown base, relative to all three zones, and in the case of crown lengths – relative to zones 2 and 3. The results showed that knots facing the strip road had larger diameters than those facing the stand (for distances of up to 1.5 m from the strip roads the differences were statistically significant), and this phenomenon was true for all distance zones.

This is an Open Access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.


Keywords


strip roads, biometrical traits, taper, ovality, knots

Full Text:

PDF

References


Gapšyté A. (2003). Assessing Damage to Trees and Soil in Thinnings of Pine Stands. Baltic Forestry, 9 (1), 69-74.

Giefing D., F., Karaszewski Z., Ziemski Z. (2003). Wpływ szlaków zrywkowych założonych w czasie czyszczeń późnych na kształtowanie się niektórych cech drzew. Sylwan, 3, 11-18.

Horák J., Novák J. (2009). Effect of stand segmentation on growth and development of Norway spruce stand. J. For. Sci., 55 (7), 323-329.

Jodłowski K. (2009). Maszyny wielooperacyjne, techniki i technologie pozyskania oraz zrywki drewna stosowane w drzewostanach młodszych klas wieku. Biblioteczka leśniczego, zeszyt 293. Wydawnictwo Świat, Warszawa.

Jodłowski K. (2010). Szlaki zrywkowe w różnych kategoriach cięć. Biblioteczka leśniczego. Zeszyt 316. Wydawnictwo Świat, Warszawa.

Józefaciukowa W., Laurow Z. (1974). Zmienność niektórych cech makrostrukturalnych drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na tle typów pokrojowych. Pr. IBL 445/449, 25-51.

Kremer J., Matthies D. (1997). Auswirkungen der Befahrung auf das Wachstum der forstlichen Vegetation. AFZ der Wald 9, 474-477.

Nowacka W, Moskalik T. (2012). Las miejscem pracy - nowy zawód, nowe możliwości. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 14 (32/3), 215-221.

Rzadkowski S. (1995). Wytyczne do projektowania i wykonywania szlaków operacyjnych. IBL, Warszawa.

Rzadkowski S. (1997). Leśne szlaki operacyjne. Las Polski 9,19-20.

Sauter U. H., Busmann C. (1994). Bestandesschäden bei der Durchforstung von Fichtenbeständen mit Kranvollerntern unter Berücksichtigung unterchiedlicher Rückegassenabstände. Forsttechnische Informationen, 12, 137-141.

Skarżyski J., Brzózko J. (2010). Harwestery do pozyskiwania drewna stosowane w polskich lasach. Część 1. Charakterystyka ogólna - nośniki. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 6, Poznań.

Sowa J., M., Gielarowiec K., Gaj-Gielarowiec D. (2013). Charakterystyka i rozwój konstrukcji głowic harwesterowych do pozyskiwania drewna. Forestry Letters 105, 57-76.

Stempski W. (2013). Wpływ szlaków zrywkowych na potencjał produkcyjny drzewostanu, cechy biometryczne i przyrosty drzew oraz wybrane wskaźniki jakości technicznej drewna drzew na pniu. Rozprawy naukowe. 464. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Suwała M. (2003). Uszkodzenia drzew w drzewostanach sosnowych przy pozyskiwaniu drewna w praktyce leśnej. Prace Inst. Bad. Leś., A, 3(959), 61-80.

Suwała M. (2006). Nowe techniki i technologie leśne w pozyskiwaniu drewna przyjazne środowisku. Biblioteczka leśniczego, zeszyt 232. Wydawnictwo Świat, Warszawa.

Varmola M., Salminen H. (2004). Timing and intensity of precommercial thinning in Pinus sylvestris stands. Scand. J. For. Res. 19 (2), 142-151.

Wallentin C., Nilsson U. (2011). Initial effect of thinning on stand gross stem-volume production in a 33- year-old Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stand in Southern Sweden. Scand. J. For. Res. 26 (Suppl. 11), 21- 35.

Więsik J. (1995). Szlaki technologiczne w świetle stosowanych środków technicznych i systemów pozyskiwania drewna. W: Pieńkos K. (red.) Proekologiczne i produkcyjne funkcje szlaków operacyjnych we współczesnej gospodarce leśnej. Red. K. Pieńkos. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa: 78-85.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here