Slenderness of pine trees in biosocial classes

Katarzyna Kaźmierczak

Abstract


The paper presents the results of an analysis of tree slenderness. Empirical material was collected on three experimental clear-cutting areas, including a total of 1050 pine trees. The relationship between pine tree slenderness and stem measurements and measures of the growth space of a single tree was analyzed. The following was measured for each tree: diameter at breast height, height, height of base of live crown, length of merchantable wood, commercial volume and volume increment. The following measures of the growth space of a single tree were adopted: crown projection area – pk, crown width – dk, Seebach’s growth space number – dk /d1,3, crown projection area to basal area ratio – dk 2/d1,3 2 , crown spread – dk /h, space of a single tree – ppd. The biosocial position was set for each tree using Kraft’s classification criteria. The slenderness of each tree was calculated as the ratio of tree height to breast height diameter. Based on the research, the following was found:

1. The size of tree slenderness depends on the stand age and on the tree’s biosocial position.

2. Slenderness decreases with each tree characteristic; in the case of the biosocial position of a tree, the opposite tendency was observed - an increase with the deterioration of the tree position in the stand.

3. Diameter at breast height, commercial volume, biosocial class and volume increment show the highest dependence on slenderness.

4. The characteristics describing the growth space of a single tree are correlated with slenderness. Seebach’s growth space number and crown projection area to basal area ratio do not show statistically significant dependence on slenderness.

5. A smaller correlation was found for the oldest stand.


Keywords


slenderness, biosocial position, age, Pinus sylvestris

Full Text:

PDF

References


Burschel P., Huss J. (1997): Grundriss des Waldbaus. Berlin, PareyBuchverlag.

Bruchwald A. Dmyterko E. (2010): Metoda określania ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr. Leśne Prace Badawcze 71(2):165-173. DOI: 10.2478/v/10111-010-0012-3.

Bruchwald A. Dmyterko E. (2011): Zastosowanie modeli ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr do oceny zagrożenia lasów nadleśnictwa. Sylwan 155(7):459-471.

Bruchwald A. Dmyterko E. (2012): Ryzyko powstawania szkód w drzewostanach poszczególnych nadleśnictw Polski. Sylwan 156(1):19-27.

Kaźmierczak K., Nawrot M., Pazdrowski W., Najgrakowski T., Jędraszak A. (2011): Kształtowanie się smukłości modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) w zależności od siedliska, wieku i pozycji biosocjalnej. Sylwan 155(7):472−481.

Kaźmierczak K., Pazdrowski W., Mańka K., Szymański M., Nawrot M. (2008a): Kształtowanie się smukłości pni dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w zależności od wieku drzew. Sylwan 7:39-45.

Kaźmierczak K., Pazdrowski W., Paraniak P., Szymański M., Nawrot M. (2008b): Smukłość jako miara stabilności świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.) na przykładzie drzewostanów Sudetów Środkowych. Materiały konferencyjne Human and nature safety 2008(3):228-230.

Kaźmierczak K., Pazdrowski W., Szymański M., Nawrot M., Mańka K. (2009): Slenderness of stems of common oak (Quercus robur L.) and selected biometric traits of trees. Materiały konferencyjne Human and nature safety 2009(2):53-56.

Orzeł S. (2007): A comparative analisis of slenderness of the main tree species of the Niepolomice Forest. EJPAU Forestry 10(2).

Orzeł S., Socha J. (1999): Smukłość świerka w sześćdziesięcioletnich drzewostanach Beskidów Zachodnich. Sylwan 4:35-43.

Rymer-Dudzińska T. (1992a): Smukłość drzew w drzewostanach sosnowych. Sylwan 11:35-44.

Rymer-Dudzińska T. (1992b): Zależność średniej smukłości drzew w drzewostanach sosnowych od różnych cech taksacyjnych drzewostanu. Sylwan 12:19-25.

Rymer-Dudzińska T., Tomusiak R. (2000): Porównanie smukłości drzewostanów bukowych i dębowych. Sylwan 9:45-52.

Zajaczkowski J. (1991): Odporność lasu na szkodliwe działanie wiatru i śniegu. Wyd. Świat. Warszawa.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here