Influence of the logging season on the condition of topsoil layers

Dariusz Kulak, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk

Abstract


Proper management at the stage of forest utilization should take into account the need to protect soils, and one of its forms is timber harvesting performed in periods when soil disturbance is least likely. Such conditions occur, inter alia, when the soil is frozen and protected by a layer of snow. The aim of this study was to determine whether topsoil disturbances after timber harvesting in summer and winter seasons differ in terms of quality and dimensions. The study was carried out in southern Poland, in an oak stand which underwent late thinning. Tree felling and delimbing was performed with the use of chainsaws. The harvested timber was extracted with the use of farm tractors, by means of skidding in the case of long logs and by means of forwarding in the case of rollers. The logging tasks were carried out in two periods: in summer and winter, the latter under conditions of temperatures below zero and the presence of the snow cover. Two experimental plots were established in the stand, one located in its fragment used in summer and the other in winter. The plots had the shape of a square with a side of 100 meters. Their area was divided into 100 one-are measurement fields, which were squares with a side of 10 m. After the completion of logging tasks, the dimensions of the resulting soil disturbances were determined at each field. Timber harvesting in winter had a positive impact on the protection of topsoil layers. The share of disturbed soil was lower (0.6%) on the plot where felling had been performed in winter as compared to summer felling (2.6%). The area, volume and depth of soil disturbances were statistically significantly higher after timber harvesting in the summer period. Timber harvesting in the winter period resulted in the soil condition undisturbed in 70% whereas in the summer season it was about 40%.

Keywords


Timber harvesting, soil damage, summer, winter

Full Text:

PDF

References


Allman, M., Ferenčík, M., Jankovský, M., Stanovský, M., Messingerová, V. (2015). Damage Caused by Wheeled Skidders on Cambisols of Central Europe. Croatian Journal of Forest Engineering 36 (2): 205–215.

Błażejczak, D., Helak, G., Śnieg, K. (2015). Wpływ zrywki dłużyc drewna skiderem linowym na zwięzłość gleby w drzewostanie sosnowym. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 3: 26–28. [in Polish]

Bluszkowska, U., Nurek, T. (2010). Badanie sezonowości prac leśnych. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 05: 22–24. [in Polish]

Cambi, M., Certini, G., Fabiano, F., Foderi, C., Laschi, A., Picchio, R. (2015). Impact of wheeled and tracked tractors on soil physical properties in a mixed conifer stand. iForest-Biogeosciences and Forestry 9(1): 89–94.

Chmielewski, S., Porter, B. (2012). Waloryzacja wybranych metod pozyskiwania i zrywki drewna w sosnowych drzewostanach przedrębnych. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 3: 23–25. [in Polish]

Dyrness, C.T., (1965). Soil surface condition following tractor and high-lead logging in the Oregon Cascades. Journal of Forestry 63: 272-275.

Giefing D. F. (1999). Wpływ pozyskania drewna w czyszczeniach późnych drzewostanów sosnowych na środowisko. Część 2. Gleby. Sylwan 6: 91-100. [in Polish]

Giefing, D.F., Bembenek, M., Gackowski, M., Grzywiński, W., Karaszewski, Z., Klentak, I., Kosak, J., Mederski, P.S., Siewert, S. (2012). Ocena procesów technologicznych pozyskiwania drewna w trzebieżach późnych drzewostanów sosnowych. Metodologia badań. Nauka Przyroda Technologie 6 (3): #59. [in Polish]

Kulak, D. (2014). Porównanie metod szacowania pozyskaniowych szkód glebowych na przykładzie rębnego drzewostanu bukowego. Leśne Prace Badawcze 75 (3): 245–251. [in Polish]

Kulak, D. (2017). Wieloaspektowa metoda oceny stanu gleb leśnych po przeprowadzeniu procesów pozyskiwania drewna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nr 522. Rozprawy, zeszyt 399. [in Polish]

Kulak, D., Stańczykiewicz, A., Szewczyk, G., Kobiałka, P. (2013). Soil disturbances as a result of timber skidding in fir-beech mountain stands. Forestry Letters 105 (3): 35-46.

Kulak, D., Leszczyński, K., Stańczykiewicz, A., Szewczyk, G. (2016). An impact of opening a forest stand with skidding trails on the disturbance to outer soil layers caused by mechanised timber harvesting. Forestry Letters 109: 39–46.

Kulak, D., Stańczykiewicz, A. and Szewczyk, G. (2019). Disturbance to Outer Soil Layers Depending on the Season of Timber Harvesting. Baltic Forestry 25(2): 289-295.

Lukáč, T., Koreň, J. (2004). Selected ecological aspects of fully mechanized logging technologies and wood skidding utilization in the thinnings. EJPAU 7(2): #09.

Munteanu, H., Apăfăian, A. (2015). Rewiewing the soil compaction for cable skidders and animal traction equipment: implicationsfor the Romanian forest operations. Procedia Environmental Science, Engineering and Management 2(2): 129–135.

Nawaz, M.F., Bourrie, G., Trolard, F. (2013). Soil compaction impact and modelling. A review. Agronomy for sustainable development 33(2): 291–309.

Porter, B. (1997). Techniczne, ekonomiczne i przyrodnicze aspekty zrywki drewna w sosnowych drzewostanach przedrębnych. Wydawnictwo Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa. [in Polish]

Quesnel, H.J., Curran, M.P. (2000). Shelterwood harvesting in root-disease in fected stands – post-harvest soil disturbance and compaction. Forest Ecology and Management 133: 89–113.

Reeves, D.A., Reeves, M.C., Abbott, A.M., Page-Dumroese, D.S., Coleman, M.D. (2012). A detrimental soil disturbance prediction model for ground-based timber harvesting. Canadian Journal of Forest Research 42(5): 821–830.

Sadowski, J., Moskalik, T., Zastocki, D. (2016). Ochrona gleby leśnej przy pozyskiwaniu i zrywce drewna. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 46(1): 173–180. [in Polish]

Sakai, H., Nordfjell, T., Suadicani, K., Talbot, B., Bøllehuus, E. (2008). Soil compaction on forest soils from different kinds of tires and tracks and possibility of accurate estimate. Croatian Journal of Forest Engineering 29(1): 15–27.

Sowa, J. M. (2013). Uwarunkowania jakości wykonawstwa prac pozyskiwania drewna w Polsce. Forestry Letters 106: 45-53. [in Polish]

Sowa, J.M., Kulak, D. (2007a). Charakterystyka uszkodzeń powierzchniowych warstw gleby podczas zrywki drewna ciągnikami rolniczymi w trzebieżowych drzewostanach sosnowych. In: Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Problemy Techniki Rolniczej i Leśnej”. Wydawnictwo SGGW, pp. 241–242. [in Polish]

Sowa, J.M., Kulak, D. (2007b). Poziom uszkodzeń powierzchniowych warstw gleby powstałych podczas zrywki konnej i wykonanej wciągarką napędzaną silnikiem pilarki w późnych trzebieżach drzewostanów sosnowych. In: Zychowicz W., Aniszewska M., Wójcik K. (Eds.). Technika i technologia w leśnictwie polskim. Monografia wydana z okazji 50-lecia ZML SGGW. Wydawnictwo SGGW, pp. 80–88. [in Polish]

Sowa, J.M., Kulak, D. (2008). Probability of Occurrence of Soil Disturbances during Timber Harvesting. Croatian Journal of Forest Engineering 29(1): 29–39.

Šušnjar, M., Horvat, D., Šešelj, J. (2006). Soil compaction in timber skidding in winter conditions. Croatian Journal of Forest Engineering 27(1): 3–15.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here