Dynamics of changes in the width of annual rings as a measure of tree viability in the afforestation of parks and urban green areas

Grzegorz Szewczyk, Monika Guz

Abstract


The viability of trees is described in this study as the dynamic capability of their growth and reproduction within the limits of energy. Viability was assessed using the following four-stage visual methods: VTA , Roloff, bioindication. The results obtained by these methods were compared with the data obtained in the original method of analysis of changes in the dynamics of the width of annual rings. The qualification of tree assessment, was based on the value of the function using linear regression. Depending on the value of the regression coefficient, four vitality classes were distinguished. A comparison of the results of the viability assessment obtained by different methods was performed using cluster analysis. The research was conducted on 32 trees in the historical park in Balice. On the basis of the increment sequences obtained, the parameters of the linear trend lines were approximated. The study demonstrated the similarity of the vitality assessments performed by the incremental, Roloff and bioindication methods. The visual methods for viability assessment which reflect the changes in the structure of crown boundaries are sufficiently accurate in estimating the level of tree viability.


Keywords


Viability, annual increments, urban green areas

Full Text:

PDF

References


Białobok (1991): Nasze drzewa leśne. Monografie popularnonaukowe. Lipy. Polska Akademia Nauk, Instytut Dendrologii, Poznań.

Borecki T., Keczyński A. (1992): Atlas ubytku aparatu asymilacyjnego drzew leśnych. Atut, Warszawa.

Feliksik E. Wilczyński S. (2004): Lokalne wzorce przyrostowe daglezji zielonej (Pseudotsuga menziessi Mirb. Franco) w Polsce. Sylwan 12:3-13.

Joos K.A. (1997): Visuelle Baumansprache. Eidgenössische technische Hochschule Zürich, Fortbildungskurs 15 baum-und Holzexpertisen Holzwissenschaften, Fortschutz und Dendrologie.

Kosm ala M. (2007): Najnowsze sposoby badania i oceny stanu zdrowotnego drzew. Uprawa i Ochrona Drzew 17:43-51.

Siewniak M., Kusche D. (2002): Baumpflege heute. Patzer Verlag.

Sowa J.M., Kulak D., Stańczykiewicz A., Szewczyk G. (2011): Rozmiar i charakter naruszeń wierzchniej warstwy gleby powstałych podczas pozyskiwania i zrywki drewna w trzebieżach wczesnych drzewostanów świerkowych. Sylwan 155(5):330-339.

Stańczykiewicz A., Sowa J.M., Szewczyk G. (2011): Uszkodzenia drzew i odnowienia w wyniku ręczno-maszynowego pozyskania drewna z wykorzystaniem urządzeń agregowanych z ciągnikami rolniczymi. Sylwan 155(2):129-137.

Szewczyk G., Czernik Z. (1998): Przegląd wybranych metod diagnostycznych oceny stanu zdrowotnego drzew. Drzewa, Krzewy, Park, 1.

Tomiczek Ch. (1996): Methode vergleich zur Abschatzung der Rotfäule an Fichten. Österreichische Forstzeitung 7:45-46.

Wąsik R. (2010): Związki między wybranymi parametrami korony a cechami makrostruktury i gęstością drewna daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii var. viridis Franco). Sylwan 154(11):783-790.
Forestry Letters  eISSN 2450-4920

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following the instructions here